Informare pentru partenerii din Europa ai societății Kon Trade cu privire la administrarea datelor cu caracter personal

 

Societatea Kon Trade  (în cele ce urmează Kon Trade sau Companie/Firma), în desfășurarea tuturor activităților de administrare sau gestionare a datelor cu caracter personal aparținând partenerilor de afaceri, sunt angajați în ceea ce privește protecția acestor date. Uniunea Europeană, începând cu data de 25 mai 2018 prin directiva generală privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR), va implementa noi reguli cu privire la administrarea și gestionarea datelor.

 

Termenul de Partener se referă la toate persoanele fizice cu care Kon Trade are relații de parteneriat, inclusiv, fără nicio excepție, reprezentanții și angajații clienților, furnizorilor de produse și de servicii precum și ai companiilor concurente. Scopul prezentei scrisori este de a oferi informații actualilor și viitorilor parteneri ai Firmei cu privire la modul în care Kon Trade va administra datele lor cu caracter personal. Kon Trade are obligația de a oferi aceste informații în baza directive GDPR.

 

Nu vor apărea modificări în ceea ce privește datele cu caracter personal administrate de către Companie. Dvs. nu aveți nimic de făcut!

 

I Denumirea și adresa/sediul operatorului de date cu caracter personal

 

Kon Trade Srl

Str Vidului 5

407280 Floresti

Judet Cluj

Romania

 

  1. În ce mod vom folosi datele Dvs. cu caracter personal

 

Datele dvs. cu caracter personal vor fi folosite de cătreKon Trade în măsura în care acestea sunt necesare realizarea intereselor sale legale (GDPR 6., alin. 1. art. f.), de exemplu:

  • încheierea unor contracte/afaceri sau derularea acestora (inclusiv administrarea comenzilor cumpărătorilor, transportarea/transmiterea acestora, efectuarea plăților, administrarea reclamațiilor, rezolvarea problemelor care apar în perioada de garanție), elaborarea și transmiterea ofertelor pentru clienți, încheierea contractelor , participarea la activități care au drept scop dezvoltarea de produse
  • transmiterea datelor dvs. cu caracter personal în cadrul companiei din motive administrative (de exemplu: contabilitate)
  • asigurarea siguranței informatice, asigurarea funcționării sistemului informațional
  • vom mandata furnizori, mai ales furnizori interni și externi , pentru sprijinirea activității noastre economice
  • vom folosi datele dvs. cu caracter personal în vederea executării unor controale privind conformitatea produselor
  • vom asigura siguranța clădirii și a locului de muncă (observație cu camere de luat vederi, dacă acest lucru este necesar în vederea apărării spațiilor noastre de lucru)

 

Vom administra date cu caracter personal în vederea executării contractelor încheiate cu clienți, cu care avem relații de parteneriat (această activitate se întinde inclusiv la administrarea comenzilor cumpărătorilor, transportarea/transmiterea acestora, efectuarea plăților, administrarea reclamațiilor, rezolvarea problemelor care apar în perioada de garanție), precum și în scopul elaborării și transmiterii ofertelor pentru clienți, totodată și în vederea încheierii contractelor, și în scopul participării la activități care au drept scop dezvoltarea de produse (GDPR, art. 6., alin /1/, punctul b.)

 

Pe lângă acestea Kon Trade va trebui să îndeplinească unele obligații legale (GDPR, art. 6. alin /1/, punctul c.), care ar putea cauza ca procesarea datelor dvs. cu caracter personal să fie necesară. Aceste obligații provin de exemplu din legislația fiscală  precum și din anumite reglementări de comerț exterior privind sancțiunile.

 

III. Destinatarii datelor cu caracter personal

 

În cadrul companiei Kon Trade, numai acei angajați vor avea acces la datele Dvs. cu caracter personal, care pentru a îndeplini sarcinile și obligațiile lor din fișa postului au nevoie de a accesa aceste date.

 

Vom avea dreptul de a mandata terți (între altele alte sucursale/domenii Kon Trade) în vederea prestării în favoarea noastră a unor servicii speciale, cum ar fi de exemplu serviciile IT. Pe lângă acest lucru – între altele – vom mandata consilieri juridici, consilieri de afaceri și contabili/auditori. Acești terți vor presta serviciile lor sub controlul nostru și în baza indicațiilor noastre, iar dânșii pot avea acces la datele dvs. cu caracter personal pentru a duce la bună îndeplinire obligațiile lor contractuale pentru care au fost contractați.

 

Totodată, datele dvs. cu caracter personal vor fi transmise – în limitele permise din punct de vedere legal – către organele naționale și internaționale competente (de exemplu: fonduri de pensii, autorități fiscale, procuraturi) sau către judecătorii în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre legale sau pentru a servi interesele firmei noastre.

 

  1. Transmiterea de date

 

Pentru realizarea scopurilor din punctul II. datele Dvs. cu caracter personal pot fi transmise către Kon Trade Srl , precum și către alte companii și furnizori Kon Trade din SEE (Spațiul Economic European) și din țările din afara acestui spațiu.

 

Țările din afara SEE nu întotdeauna au implementat  reglementări și reguli cu privire la protecția datelor Dvs. cu caracter personal. În cazul în care datele dvs. cu caracter personal vor fi transmise în alte țări decât cele din SEE, vom face totul ca firma noastră să asigure protecția datelor dvs. cu caracter personal.În conformitate cu această clauză, destinatarii acestor date au acceptat condițiile generale valabile in UE pentru încheierea contractelor.

 

 

  1. Drepturile Dvs.

 

În funcție de cele stipulate în textul de lege, aplicarea cărora se va stabili în fiecare situație în mod aparte, Dvs. aveți dreptul de a fi informat cu privire la folosirea datelor dvs. cu caracter personal, de a solicita corectarea sau radierea acestora, de a cere limitarea folosirii acestora, sau de a se opune la prelucrarea datelor în oricare dintre situațiile descrise la punctul II. Totodată puteți cere să primiți datele dvs., în mod structurat într-un format digital utilizat și accesibil de pe dispozitive.

 

Dvs. aveți dreptul de a depune plângeri la autoritatea de supraveghere.

 

  1. Confidențialitate și stocarea datelor

 

Toți angajații noștri precum și cei ai persoanelor terțe (adică a furnizorilor), care vor avea acces la datele dvs. cu caracter personal și vor administra aceste date, vor avea obligația de a trata aceste date cu confidențialitate.

TOATE DATELE VOR FI ADMINISTRATE CU CONFIDENȚIALITATE ȘI VOR FI STOCATE PENTRU PERIOADA PREVĂZUTĂ DE LEGISLAȚIA AFLATĂ ÎN VIGOARE.

 

VII. Contactați-ne!

 

În cazul în care aveți întrebări, solicitări, mențiuni, propuneri cu privire la conținutul acestei scrisori de informare sau la politica noastră de gestionare a datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresa de e-mail:office@kon-trade.ro

Sediul Kon-Trade S.R.L.
Kon-Trade - Service pompe de vid si detectoare de heliu

Prin completarea formularului de mai jos sunt de acord sa fiu contactat de catre Kon-Trade in legatura cu ofertele si/sau serviciile solicitate.